ภาพกิจกรรม
เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) ครั้งที่ 32 ประจำปี 2567

เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) ครั้งที่ 32 ประจำปี 2567

15

9 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ ประจำปี 2567

โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ ประจำปี 2567

352

20 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

356

18 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566

340

20 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน

687

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในครัวเรือนและการป้องกันภัยทางถนน ประจำปี 2566

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในครัวเรือนและการป้องกันภัยทางถนน ประจำปี 2566

349

20 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ ประจำปี 2566

โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ ประจำปี 2566

357

9 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนตบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปี 2566

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนตบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปี 2566

356

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการค่ายพุทธธรรมนำใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566

โครงการค่ายพุทธธรรมนำใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566

349

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมทำไตปลาแแห้ง

อบรมทำไตปลาแแห้ง

684

20 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ ประจำปี 2565

โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ ประจำปี 2565

769

5 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

กิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

328

5 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปี 2566

โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปี 2566

327

14 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนา คุณธรรม

โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนา คุณธรรม

325

10 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม อบต.ทุ่งเตาใหม่ ร่วมต้านการทุจริต

กิจกรรม อบต.ทุ่งเตาใหม่ ร่วมต้านการทุจริต

827

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคึณหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคึณหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA

716

27 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

327

20 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

713

14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ด่านชุมชนตามโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ด่านชุมชนตามโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

759

5 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

752

29 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...