กองช่าง
 • นายศรธิชัย ชัยยศ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. 089-7296187

 • นายจำลอง นมรักษ์

  นายช่างโยธา

  โทร. 086-8350191

 • นายจีรศักดิ์ สงวนปรางค์

  คนงานทั่วไป

  โทร. 095-2569614

 • นายทีรมล รัตพลัด

  คนงานทั่วไป

  โทร.081-5191361