มัลติมีเดีย
ท่องเที่ยว อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
2 ตุลาคม 2566