ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ ประจำปี 2566
357
9 กันยายน 2566

โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ ประจำปี 2567

วันที่ 28 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2566

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ ม.1 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี