ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ ประจำปี 2567
354
20 พฤษภาคม 2567

โครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ ประจำปี 2567

วันที่ 6-15 พฤษภาคม 2567

ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยชัน ม.5 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี