ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเหนือ-คลองยา หมู่ที่7