ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มิถุนายน 2567

341