ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
27 พฤษภาคม 2567

348