รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. ปี 2567 รอบ 6 เดือน
26 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
10 เมษายน 2566

26


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563
17 มิถุนายน 2565

106


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
17 มิถุนายน 2565

100


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
19 เมษายน 2565

133


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
22 มีนาคม 2564

221


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ