สายตรงนายก
สายตรงนายก
26 พฤษภาคม 2565

0


 

นายถาวร สุขกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

(087-280-4474)

 

 

สายตรงนายก
7 เมษายน 2564

0


 

นายวิรัตน์ ตรียวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

โทร. 089-7230856